1

Kafr – prostředek pro dýmování, mastné stopy

Kód produktu: AI0100
Pouze na poptání
Přidat do poptávkového koše
Popis produktu

Kafr – prostředek pro dýmování, mastné stopy

Mastné stopy lze zajišťovat pomocí sazí vznikajících při hoření kafru.

Postup je velice jednoduchý a účinný. Na kovovou laboratorní lžičku dejte přiměřené množství kafru a zapalte. Vznikajícím kouřem dýmujte místo s daktyloskopickými stopami. Udržujte vzdálenost od předmětu cca 20 cm.

Kouř lze směrovat foukáním do dostatečně dlouhé trubičky. Proud vzduchu usměrňuje kouř na požadované místo (pozor na vdechnutí). Tímto způsobem lze usměrnit kouř i na svislé plochy, například okenní tabuli. Pokud lze s nosičem stopy manipulovat (např. úlomek skla), přiklápějte  jej se opatrně do stoupajícího kouře.

Po úplném zakouření stopy a jejího okolí se odstraňte přebytečné saze pomocí štětce Marabu, případně smotkem vaty nebo proudem vody.

Zviditelněné daktyloskopické stopy následně zajišťujte na fólii s bílým pozadím.