1

SupraNano suspenze černá

Kód produktu: AA5190
Pouze na poptání
Přidat do poptávkového koše
Popis produktu

Vlastnosti a výhody SupraNano suspenzí:

jsou vhodné na mokré neporézní plochy, mají menší velikost částic než běžné prášky a vyvolávají latentní daktyloskopické stopy s vyšší informační hodnotou než běžné prášky,

  • jsou navrženy tak, aby netvořily hrudky, a aby bylo nadměrné množství prášku snadno odstranitelné 
  • nejlepších výsledků je dosaženo, pokud jsou
    latentní otisky vyvolány do 28 dnů od jejich vzniku.